Podklady k tisku (technické podmínky)

Níže uvedené technické podmínky platí shodně pro data určená na přípravu filmů i desek.

1/ Data pro osvit je třeba dodat kompozitně ve formátech PS, PRN, PDF. Soubory PDF zhotovujte v programu Adobe Acrobat z postscriptových souborů. Negenerujte PDF rovnou z grafických programů. Zvláště nedoporučujeme generovat PDF soubor z InDesignu. Dokument se nemusí chovat korektně Při zpracování zakázky v InDesignu 3.0 doporučujeme výjezd na náhledovém plotru. Zabrání se tak případným problémům, které v současné době při použití tohoto programu vznikají.

2/ Zakázku je možno dodat uloženou v jednom souboru nebo i každou stranu jako samostatný soubor. (V tomto případě je nutné dbát na správné číslování souborů.)

3/ Pokud má výsledný osvitový soubor obsahující hodně stran více než 50 MB, doporučujeme tento soubor posílat rozděleně. (např. 01_10 atd.). Umožňuje to snadnější zpracování a přenos.

4/ V názvech souborů nepoužívejte háčky, čárky, lomítka atd.

5/ Nevyřazujte strany k sobě (např. první a poslední při V1). Náš vyřazovací program to zvládne sám.

6/ Při ukládání do souboru zadávejte velikost papíru stejnou jako čistý rozměr strany po ořezu. Při spadání zadávejte velikost dokumentu na šířku i na výšku větší a u všech dokumentů stejně!

7/ Pokud máte na některé straně spadání, je nutno zadávat stejný rozměr na všech stranách, tedy i na těch, na kterých spad není.

8/ V souboru stačí zakliknout pouze ořezové značky čistého formátu. Veškeré další značky přidáme na arch sami dle požadavků tiskárny.

9/ Ilustrace v dokumentu musejí být ve CMYKu, rozlišení 300 DPI. Pérovky rozlišení 900 DPI.

10/ Pokud mají vaše data víc než 4 barvy (CMYK), uvádějte prosím tuto skutečnost do objednávky.

11/ Tvorba poscriptů z dodaných souborů (např. QXD, CDR atd.) je prováděna pouze na základě domluvy se zákazníkem a je účtována zvlášť. Tyto soubory musejí být dodány v křivkách. V tomto případě studio neodpovídá za obsahovou správnost tiskových desek v případě, že zákazník nenahlédne a nepodepíše kontrolní výtisk!

CTP - osvit tiskových desek

Fonty: Používejte prosím písma ve formátu Postscript nebo Opentype od renomovaných firem (Adobe, URW atd.). Při použití jiných fontů je riziko nekorektního vysvícení!!! Pokud si nejste fontem jisti je nutné převést ho do křivek.

Dodané soubory: Data pro osvit jsou dodávána ve formátech PS, PRN, PDF a kompozitně. V názvech souboru pokud možno nepoužívat háčky, čárky, lomítka atd. Separované soubory dodávat pouze v případě přímých barev. Tvorba poscriptů z dodaných souborů (např. QXD, CDR atd.) je fakturována dle ceníku. Tyto soubory musejí být dodány v křivkách popř. musejí být přibaleny písmové fonty. V případě zpracování dat v programu Pagemaker 6.5 je nutno data dodat ve formátu .PS nikoli v .PDF. Studio neodpovídá za obsahovou správnost tiskových desek v případě, že zákazník nenahlédne a nepodepíše kontrolní výtisk!

Obrázky: Ilustrace v dokumentu musejí být ve CMYKu, rozlišení 300 DPI. Pérovky rozlišení 900 DPI.

Soutiskové značky: Při vytváření postscriptu je nutné do postcriptu zahrnout i pasovací a ořezové značky. To se týká i přípravy pro elektronickou archovou montáž (u nestandartních formátů je nutná konzultace).


Proč tisknout s námi?

Šetříme Váš čas

Jsme připravení zajistit osobní předání podkladů ve Vaší společnosti

Pracujeme rychle

Vaši zakázku vždy zhotovíme v dohodnutém termínu, který bude co nejkratší

Doprava zakázek zdarma

Kompletní výrobky dopravíme zdarma na Vámi určené místo v Praze

Kvalita zpracování

Profesionálni technologii potřebnou k realizaci Vaší zakázky

Přívětivé ceny

Na základě dlouholetých zkušeností navrhneme nejlepší řešení tisku

Osobní přístup

Poskytujeme individuální péči při realizaci každé zakázky

KONTAKT: [+420] 602 341 550      E-MAIL: info@artep-tisk.cz

© 2008 www.artep-tisk.cz | All rights reserved

Kontakt O nás Reference Doprava Ceník Zasílání dokumentů